Polityka Prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH przez Salon & SPA YAG

Zgodnie z Rozporządzeniem PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych jako Administrator Państwa Danych osobowych, informujemy iż przetwarzanie danych osobowych przez Salon & SPA YAG ul. Magiczna 4, 03-289 Warszawa, tel. 686 919 192, e-mail salon@salonyag.pl, jest niezbędne do wykonywania umowy zawartej z salonem o wykonanie usługi, której stroną jest nasz Klient (osoba, której dane dotyczą) lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy o wykonanie usługi w salonie. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez salon Salon & SPA YAG w celach związanych z działalnością salonu w tym:

  • zapisania Klienta na usługę, a gdy zajdzie taka konieczność odwołania wizyty, zmiany terminu i godziny zapisu na wizytę, potwierdzenia wizyty lub kontaktu z Klientem w celach związanych z działalnością salonu;
  • wykonania samej usługi w salonie,
  • kontaktowania się z Klientem w związku z planowanymi do wykonania lub już wykonanymi usługami,
  • marketingu własnego salonu np. przesyłania informacji o promocjach i nowościach w zakresie usług wykonywanych w salonie – drogą mailową lub sms’ami, w tym za pośrednictwem końcowych urządzeń mobilnych oraz podmiotu przetwarzającego dane Booksy Int Sp. Z o.o..

Salon & SPA YAG nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie profiluje,o czym jest mowa w art.22 RODO.

Dane osobowe Klienta tj. imię, nazwisko, numer telefonu i nazwa usługi, z której korzysta / będzie korzystać Klient są przekazywane do podmiotu będącego odbiorcą danych osobowych tj. firmy Booksy International sp. Z o.o. (portal Booksy) z siedzibą przy Al. KEN 105 lok U4, 02-722 Warszawa. Administrator danych (Salon & SPA YAG) powierza dane osobowe (np. imię, nazwisko, tel., e-mail, nazwę usługi, na którą zapisał się Klient, informację czy wizyta się odbyła czy została przesunięta lub odwołana) firmie Booksy International sp. Z o.o. (portal Booksy) która z kolei, na podstawie umowy powierzenia danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem a Booksy International sp. Z o.o. przetwarza ww. dane w celach związanych z działalnością salonu, w tym w zakresie opisanym powyżej.

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo do dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia tych danych. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się mailowo pod adres salon@salonyag.pl lub listownie na nasz adres wskazany powyżej.

Ponadto informujemy, iż podanie danych osobowych (imię, nazwisko, telefon, e-mail), a w przypadku usług wymagających wypełnienia w salonie karty klienta i posiadających przeciwwskazania do ich wykonania – również informacji dot. zdrowia – na podst. art. 9, ust.2 są warunkiem zawarcia umowy o wykonanie usługi w salonie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usług salonu.

Pragniemy zapewnić, iż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawniony ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.

Dziękujemy za poświęcenie nam chwili czasu!
Salon & SPA YAG